Foto's van activiteiten van de KBO Zomerzon staan op Mijn Album: Klik Hier.

Foto's van de KBO busreis naar Biesbosch staan ook nog op Mijn Album: Klik hier.

Foto's van KBO Busreis naar Maastricht en de vier sluizentocht staan op MIJN Album. Klik Hier!

Foto's van Koersbal in Corona tijd 2020 staan op Mijn Album : Klik Hier !

KBO Zomerzon
Home Nieuws Activiteiten Links Foto's Zorg
 

 KBO “Zomerzon” Milsbeek    

 

 Secretariaat:

 Mevr. H.A.J.M. van den Hoogen - Bindels

 Sprokkelveld 42

 6596 DL  Milsbeek

 mail adres: kbo.zomerzon.secretariaat@outlook.com

 

 

Nieuws

Info april/mei 2022:

LEDEN: Tekst overgenomen:

Met de ALV nog ingedachten, wil het bestuur  alles wat er gebeurd is omtrent het afscheid van Hennie Beelen met u doornemen. Wij vinden dat het de zaak recht doet om beide kanten van het verhaal te horen, zonder iemand te beschadigen. 

 De begin tekst is mooi, maar wat dan volgt is een veelvoud van leugens. Het bestuur weet precies wat er gebeurd is en ook wat niet gebeurd is . Ik had namelijk op de agenda van maandag 31 januari 2022 gevraagd te plaatsen: KBO Milsbeek moet kiezen. In de mail geef ik aan dat ik op papier heb gezet wat ik regelmatig heb proberen over te brengen. Het zal niet nieuw zijn. maar dan ligt het ook eens vast . Hebt u nog aanvullende vragen, dan kan mogelijk Ries of Peter deze beantwoorden. Zo niet dan kom ik later daar op terug.

Het zou eerlijker zijn geweest als mijn tekst, die ik aan het bestuur hebt gestuurd bij deze mail aan de leden werdt doorgegeven, al is het geen twee kantjes, naar een ingekorte versie.  Dan kan ik er ook een streep onder zetten. Het is van groot belang van de leden, die uit eindelijk toch moeten beslissen.

Hierbij wil ik het laten. Mijn werk is overgedragen aan Volker Wein en dat komt wel goed.

Hennie Beelen  22-5-2022

 

Algemene Ledenvergadering van KBO Zomerzon Milsbeek op 17 maart 2022:

Een vergadering vol verrassingen: 

Er was direct bij binnenkomst  voor de Penningmeester in functie geen plaats meer vrij aan de Bestuurstafel . De Voorzitter verwees hem naar de zaal bij de overige leden, daar mocht of moest hij plaats nemen. Dat had hij in achttien jaar nog nooit meegemaakt. Hij had zijn afscheid nog zo goed voorbereid.

De Agenda, die bij binnenkomst op de tafels lag,  was voor de vergadering begon, al op vele plaatsen gewijzigd. En de volgorde werd tijdens de vergadering door de Voorzitter nog verder aangepast. Het financieel  jaarverslag 2021 en de begroting voor 2022 stond bij de uitnodiging als punt 5 op de agenda met op punt 6 het verslag van de kascommissie.  De bestuursverkiezing werd naar voren gehaald : Aftredend en niet herkiesbaar: Hennie Beelen.  En omdat er dus geen Penningmeester meer in functie was , was er ook geen financieel verslag. Hij kreeg dus niet de gelegenheid om de begroting voor 2022, wat een moeilijk jaar zal worden met de vele prijsverhogingen, te bespreken met de leden.

De sfeer was gezet en na het uitstekende verslag van de enquete commissie, die in een verhelderend betoog lieten zien wat de leden eigenlijk willen, ontstond er een hevige discussie over wat de KBO Limburg nu eigenlijk doet voor 5000 euro , die zij vragen per jaar van onze contributie. Dat bedrag zouden we goed kunnen gebruiken voor de eigen activiteiten.

De volgende punten  kwamen helaas nu niet aan de orde:

Van de 25 euro contributie moeten wij 19 euro afdragen aan de KBO Limburg en die 19 euro gaat elk jaar weer met een indexering omhoog. Dit is niet onderhandelbaar. 

Het samensmelten van de Unie KBO en de PCOB (wat een flinke kostenbesparing zou opleveren) is dank zij de KBO Limburg met 5 jaar naar achteren geschoven. We blijven nu in 3 dure organisaties zitten, waarbij een al genoeg is.

Wij hebben nog 2000 euro over van Ouderenwerk Gennep, bedoeld om te besteden aan minder draagkrachtigen, maar die zullen dit jaar wel eens  kunnen opgaan voor de activiteiten, anders worden de eigen bijdrage te hoog om voldoende deelnemers te krijgen.

Wij zijn een zelfstandige vereniging, het is nu tijd om te kiezen, zoals vele afdelingen al gedaan hebben of dit jaar gaan doen, zoals  heel Brabant, deel Gelderland, en Noord-Holland.

Dan maar via deze website:

 Ik wil alle leden bedanken voor het vertrouwen dat zij 18 jaar in mij gesteld hebben. Negentig  procent van de leden heeft ondertussen een incasso machtiging afgegeven en dat is hoog.  De oudvoorzitter Ries, had een mooi woordje als dank en een doos met daarin een beeldje Chapeau !!!! Mijn dank aan alle leden is groot...

Hennie Beelen 

De Webmaster

iMcht 

                                          Gaarne tot ziens en blijf gezond.

 
 

Elke woensdag morgen is er koersballen van 10.00 uur tot 12.00 uur en na de middag van 15.00 uur tot 17.00 uur  in het Trefpunt.   

De Kerk in Milsbeek is volgens ontvangen bericht volgens schema  open voor Missen . Bekijk bij  op de Milsbek"  over de door de Kerk gestelde regels.

CCoCo

Huiskamer 'T Snepke:

In de Huiskamer op Plateel worden diverse activitieten georganiseerd, die voor KBO leden interessant zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de huiskamer : www.huiskamermilsbeek.com  van Stichting BLOM. 

De Dorpsondersteuner van Milsbeek Dolinda Wijnhoven is bereikbaar via mobiel nummer : 06 822 987 90     Zij houdt ook spreekuur in 't Snepke.D  De Zij houdt ook De Dorpsspreekuur e houde.n nummere DorprOHHuiHuiuipOppppppOp

 
Laatste wijziging: 31 maart 2022